Politica de confidențialitate

Pe acest site depunem toate eforturile pentru a fi în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Principiul fundamental al acestui regulament este transparența. Astfel, am pregătit această pagină pentru a-ți explica, într-un mod transparent și prietenos felul în care procesăm datele tale personale, de ce avem nevoie de ele și alte aspecte legale, mai mult sau mai puțin plictisitoare.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine sunt și cum mă poți contacta:

Secelean Agata P.F.A., cu sediul social în Brașov, Str.Traian Nr.83,  cu număr de ordine în Registrul Comerțului JF8/157/2018, cod unic de înregistrare fiscală 38925322 (în continuare „Agata-Secelean” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele tale cu caracter personal.

În cazul în care ai mai multe întrebări în legătură cu datele tale cu caracter personal, îți stăm la dispoziție pe adresa de e-mail <agata.secelean@gmail.com> sau prin intermediul formularului de contact.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele tale cu caracter personal direct de la tine, astfel încât ai controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferi. Cu titlul de exemplu, primim informații de la tine astfel:

 • Când îți creezi un cont pe acest site ne transmiți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
 • În cadrul paginii tale personale (Contul meu) ai posibilitatea să adaugi informații suplimentare, precum: genul, număr telefon, data nașterii, adrese de livrare și facturare, etc.;
 • Când plasezi o comandă, ne furnizezi informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, etc.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul tău în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a-ți personaliza experiența online. Te invităm să aflii mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care este scopul și temeiul prelucrarii

Vom utiliza datele tale cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor Agata-Secelean în beneficiul tău

Acest scop general poate include, după caz, următoarele :

 • Crearea și administrarea contului în cadrul site-ului nostru;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările tale cu privire la comenzile tale sau la bunurile și serviciile noastre

Prelucrarea datelor tale pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Agata-Secelean  și tine. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pentru marketing

Vrem să te ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele care te interesează. În acest sens, îți putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ai achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite” sau ai arătat interes sa le achiziționezi, precum și alte comunicări. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților tale și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra ta și nu te afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul tău prealabil. Te poți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– Modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “Datele mele personale”,

– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primești de la noi; sau prin

– Contactarea  Agata-Secelean folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informațiile tale personale pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile tale fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne poți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor tale cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii tale.

Cât timp păstrăm datele tale cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele tale cu caracter personal cât timp ai un cont pe site-ul nostru. Poți să ne soliciți oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele tale cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale tale următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele tale de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele tale cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele tale cu caracter personal doar pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor tale cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor tale cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele tale cu caracter personal, îți atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe parți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi ai

Regulamentul general privind protecția datelor recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personal. Poți solicita accesul la datele tale, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau te poți opune la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. De asemenea, îți poți exercita dreptul de a te plânge autorității de supraveghere competente sau de a te adresa justiției. După caz, poți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor tale și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi îți prezentăm mai jos.

Pentru a-ți putea exercita drepturile, ne poți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Te rugăm să reții următoarele aspecte dacă dorești să exerciți aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, te rugam sa ne transmiți cererile tale cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului tău pe agata-secelean.com .

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ai făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Te vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Accesul

Poți să ne ceri:

 • să confirmăm dacă îți prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să îți punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să îți oferim alte informații despre datele tale cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi i, cum poți face o plângere, de unde am obținut datele tale, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne poți cere să rectificăm sau să completăm datele tale cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne poți cere să ștergem datele tale cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • ți-ai retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dai curs unui drept legal de a te opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere a datelor tale cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor tale cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea ta de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care ți-am putea refuza această solicitare.

Sa ai în vedere ca, înaintea exercitării acestui drept, să descarci din contul agata-secelean.com și să salvezi toate documentele aferente comenzilor efectuate de la agata-secelean.com. In cazul in care nu efectuezi acest demers înainte de a-ți exercita dreptul de ștergere, vei pierde toate aceste documente iar agata-secelean.com va fi în imposibilitate de a ți le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului de pe agata-secelean.com, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne poți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu dorești ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar tu ai nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • ți-ai exercitat dreptul de a te opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele tale cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul tău; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile Secelean Agata PFA sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne poți cere să-ți furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

Opoziția

Te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor tale cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care consideri că drepturile și libertățile tale fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, te poți opune oricând prelucrării datelor tale în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Poți cere să nu faci obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice; sau
 • te afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu tine;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile tale; sau
 • se bazează pe consimțământul tău explicit.

Plângeri

Ai dreptul să depui o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a-ți afecta dreptul de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, te rugăm să ne contactezi în prealabil, și îți promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.